Tarikh hari ini

1 Nov 2013

Siapa KamiLogo GENEXIIS


GENEXIIS merupakan sekumpulan pelajar Malaysia batch ke 12 yang menuntut di Universiti Kasr El Ainy, Kaherah, Mesir. Genexiis merupakan gabungan perkataan Gene (generasi) dan XII (12) selain membawa maksud ''genesis'' itu sendiri.
Genesis menurut kamus oxford bermaksud ''the origin or mode of formation of something'', permulaan (origin) bagi sesuatu perkara.


Ahli GENEXIIS terdiri daripada 48 orang, 24 lelaki dan 24 perempuan (batch yang paling sedikit ahli). Pada tahun 2013, ahli GENEXIIS semakin berkurang menjadi 36 orang oleh kerana penawaran tiket transfer kredit oleh Kerajaan Malaysia.


Ahli GENEXIIS sesi 2012/2013


Walaupun ahli batch kami semakin berkurang ahlinya, namun kesemua ahli sudah tentunya berkongsi satu matlamat yang utama iaitu untuk menjadi seorang doktor yang professional, hebat di dunia mahupun akhirat, Insya Allah~~